• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
01.29
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
01.29
ถาม-ตอบ (Q&A)

: โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครการก่อสร้างสะพาน Andaman Gateway ไม่ทราบว่าอยู่ในขึ้นตอนไหนแล้วค่ะ

โพสต์เมื่อ: 28 เมษายน 2565 13:19 น.

โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครการก่อสร้างสะพาน Andaman Gateway ไม่ทราบว่าอยู่ในขึ้นตอนไหนแล้วค่ะ

เน powerray_2004@gmail.com 1.20.143.xxx

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 28 เมษายน 2565 13:22 น.

โครงการสะพาน Andaman Gateway (สะพานสตูล-เปอร์ลิส) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้มีการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเป็นโครงการศึกษาแต่ไม่ผ่านการเห็นชอบเนื่องจากมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (กันยายน 2538 แล้วเสร็จ กันยายน 2539) ส่วนครั้งที่สอง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระยะ 22 กิโลเมตร (ปี 2554 – 2559) ซึ่งกรมทางหลวงได้ศึกษาความเหมาะแต่ไม่ผ่านดัชนีชี้วัดเนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และเมื่อปี 2560 จังหวัดสตูลร่วมกับหอการค้าจังหวัดสตูล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมบริษัทมิตราคมในการศึกษาโครงการเป็นครั้งที่สาม แต่ต้องยกเลิกไปก่อน จึงทำให้ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้ ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลามอบหมายให้สภาพัฒน์ฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง ทบวง กรม ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และทบทวนในส่วนรายละเอียดการก่อสร้างที่เชื่อมโยงกับโครงการ และบัดนี้ กรมทางหลวง ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา EIA ตามขั้นตอนที่กรมทางหลวงกำหนดต่อไป

admin satunweb@gmail.com 1.20.143.xxx

แสดงความคิดเห็น