• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
07.15
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
07.15
ประเพณี/อาหารถิ่น/วิถีความเป็นอยู่
ประเพณีลอยเรือ

 การลอยเรือเป็นประเพณีของชาวเล (ชาวน้ำ) ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่เกาะอาดังและเกาะหลีเป๊ะ ในเขตอำเภอเมืองฯ ชาวเลเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของมลายู ชาวเลได้อยู่อาศัยบริเวณหมู่เกาะแถบนี้เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ชาวเลมีนิสัยชอบอยู่เป็นอิสระไม่ชอบคบค้าสมาคมกับชนกลุ่มอื่น ชอบรวมอยู่เป็นพวกเดียวกัน  มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปหากินไม่อยู่เป็นหลักแหล่งมีแบบแผนประเพณีและภาษาของตนเอง  เดิมเป็นชนที่ไม่มีศาสนา เชื่อในเรื่องผีสางวิญญาณ

         ประเพณีลอยเรือของชาวเลในจังหวัดสตูล ทำที่หมู่เกาะหลีเป๊ะได้ทำกันมานานแล้วจุดมุ่งหมายในการทำพิธีลอยเรือก็คือ เพื่อการลอยบาปและเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพ  การลอยเรือจะทำปีละสองครั้ง โดยทำในเดือน 6 และในเดือน 12

          ในวันขึ้น 13 ค่ำ ของเดือน 6 และเดือน 12  ชาวเลจะหยุดงานทุกชนิด เพื่อเตรียมขนมและข้าวตอกดอกไม้ไหว้ทวด และเตรียมปัดกวาดบริเวณหลาทวด  เมื่อเสร็จประมาณบ่ายสามโมงชาวเลทั้งหมดจะไปพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีโดยไปยืนล้อมรอบหลาทวด  มีพิธีกรประจำหมู่บ้านที่เรียกว่าโต๊ะหมอเป็นผู้ประกอบพิธี

 

ประเพณี/อาหารถิ่น/วิถีความเป็นอยู่อื่นๆ