• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
23.54
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
23.54
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องน่ายินดีของ 2 นักวิจัยสตรีชาวไทย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเอเปค

เรื่องน่ายินดีของ 2 นักวิจัยสตรีชาวไทย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเอเปค

นักวิจัยสตรีชาวไทยสองคนได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ในโครงการ "รางวัลสตรีนักวิจัยเอเปค-ออสเตรเลีย ประจำปี 2565 (APEC-Australia Women in Research Fellowship 2022)" โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย และดำเนินการโดยศูนย์การศึกษาเอเปคแห่งออสเตรเลีย ทั้งนี้ นักวิจัยสตรีชาวไทยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้แก่

1. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

ชื่อโครงการวิจัย: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองทางพลังงานของอนุภาคนาโนแม่เหล็ก

(Mathematical Model for Interaction Energy of Magnetic Nanoparticles)

2. ดร.ขวัญจิรา แก้วแฝก

ชื่อโครงการวิจัย: "ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในการจัดการควบคุมห่วงโซ่ความเย็นของวัคซีนโควิด-19

(The Risks and Challenges of COVID-19 Vaccine Cold Chain Management)

*************

        </div>

        

        <div class=

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ