• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
06.56
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
06.56
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.) ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กำหนดจัดงานวันรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.) ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เพื่อน้อมรำลึกเกียรติประวัติของศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) และส่งสริมการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีระหว่างชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง โดยในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

.

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “สงครามรัสเซีย/ยูเครนสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 จริงหรือไม่” โดย ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา อาจารย์มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย และวันที่ 26 มิถุนายน 2565 มีการเสวนาหัวข้อ “ศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้สร้างสันติภาพโลก” โดย ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ดร.รุสตั้ม หวันสู อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญประชาชนชาวสตูลร่วมงานฯดังกล่าว ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

หากมีข้อสังสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-7479-9338

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ