• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
16.10
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
16.10
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ด้านกายภาพของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ดำเนินการประชุมเป็นรายภาค ครอบคลุม 6 ภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Webinar ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน นี้ สนใจเข้าร่วมประชุม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Page : NSPlan2037 ( NSPlan คำอ่าน-‘เอ็น-เอส-แพลน’) การวางผังนโยบายระดับประเทศ “เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมรับการเติบโตแบบยั่งยืน”

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ