• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
13.20
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
13.20
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สามารถเข้าสู่ระบบการตอบแบบสำรวจออนไลน์

1. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สามารถเข้าสู่ระบบการตอบแบบสำรวจออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง  ได้แก่ 1.1 ลิงค์ (Link) https://itas.nacc.go.th/go/iit/iimgze

1.2  QRCode 

(IIT)

(EIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ