• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
08.02
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
08.02
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคคล

     1. นส.สนง.ก.พ.ที่ นร 1004- ว 17 ลว 11 ธ.ค.56 

     2. นส.สนง.ก.พ.ที่ นร 1004 - ว 3 ลว 15 ก.พ.61)

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     1. นส.สนง.ก.พ.ที่ นร 1004.1- ว16 ลว. 11 ธ.ค.51

     2. นส.สนง.ก.พ.ที่ นร 1006-ว 7 ลว.6 มี.ค.52  

     3. น.ส.ก.พ.ที่ นร 1006 -ว 1 ลว 14 มี.ค. 51

(3) การพัฒนาบุคลากร

    1. นส.สนง.กพ.ที่ นร 1003- ว 16 ลว 11 ก.ย.62

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

    1. นส.สนง.ก.พ.ที่ นร 1012 - ว.20  ลว 3 ก.ย.52

    2. ประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 (ประกาศหลักเกณฑ์- บริหารวงเงิน)

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

   1. กฏ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 

   2. กฏ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551

   3. กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์. pdf

   4. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 

   5. กฏ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ฯ พ.ศ.2564

ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ