• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
10.27
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
10.27
ข่าวประกาศจังหวัด
คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล (ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1)

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล (ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

trainsforthais
ข่าวประกาศจังหวัดอื่นๆ