• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
07.04
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
07.04
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสตูล ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (29 มิ.ย. 65) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สื่อสารสร้างความเข้าใจข้อมูลและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหรือผู้แทน , พัฒนาการจังหวัดหรือผู้แทน , ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จาก 76 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมอื่นๆ