• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
07.29
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
07.29
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ประจำเดือนมิถุนายน 2565

จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ประจำเดือนมิถุนายน 2565 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในจังหวัด ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเน้นย้ำ 5 นโยบายขับเคลื่อนจังหวัดสตูล

.

วันนี้ (29 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมเพ็ญทิพย์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสตูลเข้าร่วม

.

สำหรับกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยมีหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสตูลหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อให้หน่วยงานราชการทุกแห่งได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและทราบถึงภารกิจของหน่วยงานภายนอก เพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้พบปะพูดคุย กระชับความสัมพันธ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการความร่วมมือใจการทำงาน ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสตูลให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

.

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวพบปะหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นย้ำนโยบาย 5 ด้าน เพื่อผลักดันสตูลไปสู่ความเจริญก้าวหน้า คือ สตูลสะอาด สตูลสะดวก สตูลสบาย สตูลแบ่งปัน สตูลรักสามัคคี หน่วยงานราชการต้องร่วมกันเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน นำพาสตูลไปสู่ความเจริญก้าวหน้าลดเรื่องร้องเรียนของประชาชน ให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล

.

ทั้งนี้ กิจกรรมกาแฟยามเช้าในครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจังหวัดสตูล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมอื่นๆ