• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
06.16
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
06.16
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565

วันนี้ (28 มิ.ย. 65) นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมคณะครูและผู้ปครอง เข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลมีเยาวชนที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งหมดจำนวน 20 ราย โดยการจัดสรรเงินทุนในปี 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่รับเงินทุนของมูลนิธิฯ จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 77,000 บาท แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ราย รายละ 3,500 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 รายรายละ 4,500 บาท ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 2 ราย รายละ 9,000 บาท และระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 ราย รายละ 9,000 บาท ในส่วนของนักเรียนนักศึกษา อีก 4 ราย ที่ส่งเอกสารล่าช้า ทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งเงินมาให้ในครั้งต่อไป

นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมเยาวชนที่รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทุกคน ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการทุนการศึกษาระดับจังหวัด แม้จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียน และสิ่งจำเป็นในการเรียน ขอให้เยาวชนใช้จ่ายทุนการศึกษาอย่างประหยัด รอบคอบ รู้จักค่าของเงิน และนำเงินไปใช้ในทางที่ถูกต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความเพียรพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อดทน มีวินัย และทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามเจตจำนงของมูลนิธิจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ในโอกาสนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูลสนับสนุน ชุดผ้าเช็ดตัวที่ระลึกตราชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล จำนวน 19 ผืนและเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสนับสนุน ชุดสุขอนามัยสภากาชาดไทย จำนวน 19 ชุดทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปี 2564 ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ รวมจำนวน 6 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 312,300 บาท

ภาพกิจกรรมอื่นๆ