• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
02.45
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
02.45
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2565 และถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันนี้ (12 .. 65) ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2565 และถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง

.

โดยการสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดสตูล ในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 เกิดอุบัติเหตุรวม 17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 15 ราย และผู้เสียชีวิต 3 ราย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ดื่มแล้วขับ และหลับใน ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ ส่วนประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถปิกอัพ/กระบะ สำหรับอำเภอที่พบการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมืองสตูล และอำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อำเภอมะนัง โดยที่ประชุมฯ ได้มีการสรุปผลการดำเนินการป้องกันฯ ตามมาตรการ 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ , ด้านถนนและการสัญจรปลอดภัย , ด้านยานพาหนะปลอดภัย , ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ จากการสรุปสถิติที่เกิดขึ้นนั้น พบว่าจังหวัดสตูลดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ คือ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ในช่วงของการสัญจรสงกรานต์ที่ผ่านมา

.

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน วิเคราะห์และหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ไม่เฉพาะในกรณีที่จะมีการสัญจรช่วงเทศกาลแต่ให้มีความปลอดภัยในทุก ๆ วัน และการถอดบทเรียนในครั้งนี้ เป็นการทบทวนและสรุปประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดและปัจจัยที่ทำให้เกิดผลดีขึ้น ทั้งผลที่สำเร็จและไม่สำเร็จ เพื่อค้นหาความรู้จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงให้บรรลุผลสำเร็จและสามารถพัฒนาการทำงาน โดยจุดมุ่งหวังในมีการลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากพฤติกรรมเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรมอื่นๆ