• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
02.30
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
02.30
ภาพกิจกรรม
อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในพื้นเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในพื้นเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

------------------------------------

วันนี้ (4 พ.ค. 65) นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยนางอุษณี จิงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในพื้นเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้ 1. นางลูดิ สิริฮัน อายุ 89 ปี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล เป็นผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เกาะสาหร่าย)

.

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ พร้อมสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านต่อไป

.

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนการทำงานของ “ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)” จะประสบความสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วน ไม่ใช่เพียงหน่วยงานราชการเท่านั้น โดยจะต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิดของทุกคนมาร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนให้หมดไปในทุกมิติ โดยการนำของ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” “นายอำเภอ” ในการบริหารจัดการ “งาน งบ ระบบ คน” ให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป

ภาพกิจกรรมอื่นๆ