• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
13.16
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
13.16
ภาพกิจกรรม
สตูล เปิด“จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม” ในพื้นที่เกาะ เป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ ที่เกาะหลีเป๊ะ เพื่ออำนวยการความสะดวกประชาชนชาวเกาะและนักท่องเที่ยว

สตูล เปิด“จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม” ในพื้นที่เกาะ เป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ ที่เกาะหลีเป๊ะ  เพื่ออำนวยการความสะดวกประชาชนชาวเกาะและนักท่องเที่ยว

----------------------------------------

วันนี้ 4 พ.ค.65 จังหวัดสตูล เปิด“จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม” ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งนับเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ที่มีการเปิดจุดเคาน์เตอร์ให้บริการ อำเภอ..ยิ้ม ในพื้นที่เกาะ ซึ่งมีที่เกาะเต่า จังหวัดชุมพร และเกาะพีพี  จังหวัดกระบี่ เพื่ออำนวยการความสะดวกประชาชนชาวเกาะและนักท่องเที่ยว โดยมีนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอุษณี จิงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ปลัดจังหวัดสตูล นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการในงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล (ส่วนหน้า) เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

.

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า อำเภอ...ยิ้ม เป็นนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนนอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ จึงได้จัดโครงการขยายผลการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม เพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยบริการให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน และสำหรับในพื้นที่ของอำเภอเมืองสตูล ต้องขอขอบคุณนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล ที่ได้จัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลส่วนหน้า เกาะหลีเป๊ะ

.

สำหรับเคาน์เตอร์ให้บริการอำเภอยิ้มที่เกาะหลีเป๊ะ เปิดให้บริการในส่วนของงานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนทั่วไป เพื่อเป็นการให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นเกาะที่มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล เกือบ 100 กิโลเมตร ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนขาดความสะดวก โดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุม ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลได้ และนอกจากการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม จะสอดคล้องต่อประเด็นการเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งครอบคลุมต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะทั้ง 2 หมู่บ้าน ที่มีประชากรรวม 1,394 คน แล้วนั้น ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลอีกด้วย

.

ทั้งนี้ในปี 2565 ปัจจุบันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ารับบริการในส่วนของงานบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 184 ราย งานทะเบียนราษฎร จำนวน 140 ราย และงานทะเบียนทั่วไป 16 ราย รวมทั้งสิ้น 340 ราย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรมอื่นๆ