• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
13.12
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
13.12
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสตูลร่วมประชุมระชุมชี้แจงโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลางฯ

จังหวัดสตูลร่วมประชุมระชุมชี้แจงโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลางฯ

.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Web Conference : Zoom Meeting)     เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ ๙ และ ๑๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 2 โต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่)

ภาพกิจกรรมอื่นๆ