• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
01.44
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
01.44
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสตูล ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล

.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล และคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล ครั้งที่ 17/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้ง 7 อำเภอ พร้อมพิจารณา การขออนุญาตจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจานวนมากกว่า 200 คน การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามละงู (ควนฟ้าแลบ) การบริหารจัดการศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) ระดับอำเภอ / ระดับตำบล / กรณีพิเศษเฉพาะกลุ่ม COMMUNITY ISOLATION และการขอปรับรูปแบบของสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ