• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
06.16
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
06.16
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯสตูลส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส อ.ท่าแพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่นางร่อเมี๊ย ยาง๊ะ อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ตามโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ และส่วนราชการร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

สำหรับนางร่อเมี๊ย มีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจำนวน 3 คน สภาพบ้านเดิมมีสภาพทรุดโทรม ชำรุด เสาไม้ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีความปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต ประกอบกับความเป็นอยู่ยากลำบากและภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน  ทางอำเภอท่าแพจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล ประจำปี 2564 ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของนางร่อเมี๊ย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แข็งแรง มีห้องนอนเป็นสัดส่วนและห้องน้ำถูกสุขลักษณะ

.

ภาพ/ข่าว ส.ปชส.สตูล

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรมอื่นๆ