• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
12.53
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
12.53
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (28 เม.ย. 65) ที่ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

.

สำหรับสถานการณ์คนพิการจังหวัดสตูล ที่ได้รับจดทะเบียนคนพิการจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 10,352 ราย โดยมีจำนวนคนพิการที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 45 ราย โดยแยกตามประเภทความพิการ ได้ดังนี้ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 7 ราย , พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 32 ราย , พิการทางจิตใจ จำนวน 2 ราย , พิการทางการเรียนรู้ จำนวน 2 ราย , และพิการทางออทิสติก จำนวน 2 ราย

.

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณามีมติเห็นชอบคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 12 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 505,000 บาท รวมถึงมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินในการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (เพิ่มเติม) จำนวน 1 โครงการ คือโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2565 อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลที่สามารถใช้แสดงตัวตนในการติดต่อแทนบัตรประจำตัวคนพิการรูปแบบปกติ ซึ่งแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ง่าย กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมกับกรอกเลขวันเกิดจะสามารถ Log in เข้าสู่ระบบได้ ข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทุกแหล่งมาไว้ในแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด และยังสามารถค้นหางานโดยระบบจะรวบรวมตำแหน่งงานที่ว่างทั้งหมดทั่วประเทศอีกด้วย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ