• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
09.42
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
09.42
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดสตูล
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 click!
  • คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 Click
  • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล)
  • แบบสอบถามงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐจังหวัดสตูล click!

เชือมโยงไปยังส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล