• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
06.14
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
06.14
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอทุ่งหว้า

คำขวัญอำเภอ  เมืองท่าสุไหงอุเป เสน่ห์หาดทราย หลากหลายวัฒนธรรม รสล้ำกะปิดี

ที่อยู่ว่าการอำเภอ ถ.ตรังสตูล ม.8 ต.ทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล

หมายเลขโทรศัพท์  0-7478-9109 หมายเลขโทรสาร 0-7478-9109

ประวัติ อ.ทุ่งหว้า ตามบันทึกเหตุการณ์เล่าขานสืบต่อกันมาครั้งอดีต เป็นชุมชนที่มี
ประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับการปกครองของเมืองไทรบุรี และเรียกกันในหมู่นักเดินเรือผู้มาทำการค้าขายว่า
เมืองสุไหงอุเป ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษายาวี แยกเป็น 2 คำ คือ คำว่าสุไหงอุเป
แปลว่าคลอง เนื่องจากสภาพพื้นที่ของอำเภอทุ่งหว้าในสมัยนั้นมีอาณาเขตติด
กับชายทะเลมีคลองหลายสาย ส่วนคำว่า "อุเป" แปลว่า "กาบหมาก" เกิดจาก
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เรียกเป็นภาษาถิ่นว่า "หลาวชะโอน" ขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลอง มีลักษณะคล้ายต้นหมาก โดยเฉพาะกาบใบ เมื่อกาบใบแก่จะร่วง ลอย
เพ่นพ่านอยู่ในลำคลองโดยทั่วไป ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายจึงเรียกกันว่า
"คลองสุไหงอุเป" ซึ่งกลายเป็นชื่อเมืองในที่สุด  คือ "สุไหงอุเป" แปลว่าคลอง
กาบหมวก นั่นเอง
       สุไหงอุเปในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองมากถือว่าเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญของชายฝั่งทะเลตะวันตก เป็นรองก็แต่เมืองปีนัง สินค้าส่งออกที่สำคัญ
และส่งออกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ พริกไทย ไม้ฟืน (ต้นโกงกาง)  แต่ที่ขึ้นชื่อ
ที่สุดคือพริกไทย โดยแยกผลิตเป็นพริกไทยขาว และพริกไทยดำ ให้ชาวจีน
ซึ่งมีความขยันและมีอยู่โดยทั่วไป อพยพเข้ามาทำมาหากินตั้งหลักแหล่งเพาะ
ปลูกพริกไทยเป็นจำนวนมาก (ประมาณ พ.ศ.2444) สร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้แก่สุไหงอุเป เป็นอย่างมากจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญการติดต่อค้าขาย
กับต่างประเทศและเมืองใกล้เคียง โดยเฉพาะเกาะปีนัง หรือเรียกกันโดย
ทั่วไปว่า เกาะหมาก