• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
08.27
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
08.27
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอท่าแพ

คำขวัญอำเภอ เศรษฐกิจรุ่งเรือง ลือเลื่องข้าวโพดหวาน ประวัติศาสตร์ยาวนาน ลูกหลานปลอดยา

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถ.ฉลุง - ละงู ม.2 ต.ท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัด สตูล

หมายเลขโทรศัพท์  0-7478-7071 หมายเลขโทรสาร 0-7478-7111

ประวัติ     พื้นที่ อ.ท่าแพ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ อ.เมืองสตูล และ อ.ควนกาหลง 
มีอาณาเขตกว้างขวาง การติดต่อและการคมนาคมไม่สะดวก หลายตำบลอยู่
ห่างไกล ต่อมาทางราชการจึงจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้นบริเวณ บ้านราราเกต
โดยตั้งชื่อว่า กิ่งอำเภอท่าแพ คำว่า "ท่าแพ" สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า
"บาราเกต" หรือ "เบอราเกต"  ซึ่งเป็นภาษามลายู แปลว่า "ท่าแพ" หรือ
"การล่องแพ"  เพราะเดิมตำบลท่าแพ ก็คือ ตำบลบาราเกต มีท่าเรือขนถ่าย
สินค้าเพื่อนำไปขายที่ อ.เมืองสตูล และตำบลใกล้เคียง
       -   ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อจาก บาราเกต เป็น ท่าแพ เมื่อปี พ.ศ.2483
       -   ตั้งกิ่งอำเภอท่าแพ เมื่อวันที่   1 พฤษภาคม 2519
       -   ยกฐานเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2537