javascript:void(0);

เนื้อหา

ประกาศจังหวัดสตูล

  • NEW!! ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส Click
  • สัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐจังหวัดสตูล Click

  • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) Click
  • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อ่ผู้มีสิทธิเข้ารบการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ Click
  • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา  Click 
  • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อมเขียน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2559 Click
  • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 Click

GPP สตูล

สถิติรายได้จากการท่องเทียว 2552-2557

การนับถือศาสนาชาวสตูล

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2553-2557

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556

ประชากร 31 ธันวาคม 2559

Saturday the 27th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king  classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.