• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
02.00
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
02.00
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 228 รายการ
ชื่อ :
นายทศพล สวัสดิสุข
ตำแหน่ง :
ปลัดจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1083
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
-
ชื่อ :
นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง
ตำแหน่ง :
จ่าจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1053
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
22 มกราคม 2562
ชื่อ :
นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง
ตำแหน่ง :
ป้องกันจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1756
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
4 ธันวาคม 2563
ชื่อ :
นางสุปรานี หลังยาหน่าย
ตำแหน่ง :
เสมียนตราจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1082
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
-
ชื่อ :
นายธนสาห์ รามหนู
ตำแหน่ง :
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1055 ต่อ 21
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ :
นางนิชาภา พรหมอินทร์
ตำแหน่ง :
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1055
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ :
นางสาวกุลวดี คันธโชติ
ตำแหน่ง :
ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สายด่วน :
1567
โทรศัพท์ :
0 7472 4404
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ :
น.ส.นภพร เกษรพันธุ์
ตำแหน่ง :
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1055 ต่อ 13
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
-
ชื่อ :
-
ตำแหน่ง :
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1055
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ :
นายทศพล สวัสดิสุข
ตำแหน่ง :
หน.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7472 4632
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
-
ไปที่หน้า