• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
19.33
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
19.33
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 33 รายการ
ชื่อ :
นายกำธร นาคทิพย์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0-7472-3590
อีเมลล์ :
LEDSatun@led.mail.go.th
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล เลขที่ 86/111 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
1 เม.ย. 64
ชื่อ :
ว่าง
ตำแหน่ง :
ประกันสังคมจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7477 2174-5
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
อัพเดตล่าสุด :
1 เม.ย. 64
ชื่อ :
นายจรัส บำรุงเสนา
ตำแหน่ง :
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7472 1375
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
1 เม.ย. 64
ชื่อ :
นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง
ตำแหน่ง :
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7472 2171
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
1 เม.ย. 64
ชื่อ :
นายทศพล สวัสดิสุข
ตำแหน่ง :
ปลัดจังหวัดสตูล
สายด่วน :
089 979 9840
โทรศัพท์ :
0 7471 1083
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
27 เมษายน 2564
ชื่อ :
นายคณิต คงช่วย
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
08 9203 4061
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
23 เม.ย. 64
ชื่อ :
นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต
ตำแหน่ง :
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7477 2109
อีเมลล์ :
Satun@dpt.mail.go.th
สถานที่ทำงาน :
359 ม.2 ถนนเลียบคลอง ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
อัพเดตล่าสุด :
23 เม.ย. 64
ชื่อ :
(ว่าง)
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1039 ต่อ 12
อีเมลล์ :
tsjsatun@gmail.com
สถานที่ทำงาน :
145 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
23 เม.ย. 64
ชื่อ :
นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา
ตำแหน่ง :
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
074711071
อีเมลล์ :
Sombatph595@gmail.com
สถานที่ทำงาน :
18 ถนนยาตราสวัสดี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
23 เม.ย. 64
ชื่อ :
นายธเนส สุวัตถิกุล
ตำแหน่ง :
สถิติจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
074711161
อีเมลล์ :
satun@nso.go.th
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
26 เม.ย. 64
ไปที่หน้า