• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
01.43
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
01.43
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์กรผู้ใช้น้ำ ตาม พรบ ทรัพยากรน้ำ จะเริ่มจดทะเบียนในวันที่ 1 เมย 64 เป็นต้นไปครับ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ต้องขอโทษที่สื่อสารช่องทางนี้ครับ เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รวบรวม แอนิเมชั่น สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 - แอนิเมชั่นสร้างการรับรู้ พ.รบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 ใคร? ทำอะไร? ในกฎหมายน้ำ https://youtu.be/SZNObzeao04 ตอนที่ 2 รู้จัก เข้าใจ กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ https://youtu.be/649tqE0BB78 - แอนิเมชั่นซีรีย์ "กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ควรรู้ จำนวน 4 ตอน ตอนที่ 1 "เราจะมีส่วนร่วมในกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำได้อย่างไร?" https://youtu.be/Qq0vxnnmVDo ตอนที่ 2 “มีส่วนร่วมในกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ ผ่าน อปท.” https://youtu.be/Y8hl3OfxuS0 ตอนที่ 3 "องค์กรหลักขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ" https://youtu.be/U8LMLEw6S6Q ตอนที่ 4 "ประโยชน์ของกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ" https://youtu.be/4LZeGMYD6eo - แอนิเมชั่นซีรีย์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 องค์กรผู้ใช้น้ำคือใคร ขอจดทะเบียนได้อย่างไร https://youtu.be/UeAzm6A2oug ตอนที่ 2 บทบาทองค์กรผู้ใช้น้ำ https://youtu.be/9ibosDcmHzo ตอนที่ 3 รู้จักองค์กรผู้ใช้น้ำภายใต้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 https://youtu.be/3MmIqHfXefM ตอนที่ 4 องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ ได้อย่างไร  https://youtu.be/pTRCgfYYqRY ตอนที่ 5 องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับชาติได้อย่างไร https://youtu.be/wen3dXcGErM

- VTR องค์กรผู้ใช้น้ำ..สร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ https://youtu.be/I4IIa3H1VRw

- แอนิเมชั่น วิธีการลงทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำผ่านระบบออนไลน์ https://youtu.be/VjYfv8afsqc

- วิธีการลงทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์twuo.onwr.go.th>> https://youtu.be/VjYfv8afsqc 

- องค์กรผู้ใช้น้ำ https://drive.google.com/drive/folders/1GDGv-uWVN9vWW4pu5OsmbyzpmllxCNuW?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ