• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
00.21
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
00.21
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล และคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(5 ต.ค. 64) ที่หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล และคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ฯ

สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสตูล รวมทั้งติดตามคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดอย่างเนื่องเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคเชื้อโควิด-19 ให้ได้ทันท่วงที พร้อมทั้งพิจารณา มาตรฐานของแนวทางปฏิบัติในการเปิดรับนักท่องเที่ยว STANDARD OPERATION PROCEDURE : SOP ภายใน 15 ตุลาคมนี้

ภาพกิจกรรมอื่นๆ