• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
04.29
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
04.29
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค – บริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ให้แก่ผู้กักตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วย COVID-19

14 ก.ค.64 เวลา 14.30 น. ที่ลานกีฬาบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค – บริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ให้แก่ผู้กักตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วย COVID-19 คลัสเตอร์นักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกรุอาน มัรกัสยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 26 ราย ซึ่งระหว่างเข้ากักตัวสังเกตอาการทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จึงขาดรายได้ โดยเริ่มเข้ากักตัวตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 14 วัน และผู้เข้ากักตัวทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อ ดังนั้นจึงสามารถกลับบ้านได้ และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบเกียรติบัตรคนดีศรีเกาะยาว ประจำปี 2564 ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเกาะยาว จำนวน 3 ราย พร้อมกับ ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปูยู รวม 135 ครัวเรือน มีการจัดให้ประชาชนมารอรับถุงยังชีพนั่งกันอย่างเป็นระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวพบปะประชาชนที่เข้ารับมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ว่า การมอบถุงยังชีพฯในครั้งนี้เป็นความห่วงใยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และทั่วถึง ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่อไปอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง รวมถึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะ อสม. และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมกันผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ภาพกิจกรรมอื่นๆ