• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
01.11
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
01.11
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯ สตูล นำทุกภาคส่วน ประกอบพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร และแผ่นดินไทย

31 มีค.64 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องใน "วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ทุกสังกัดกระทรวงเข้าร่วมงานรัฐพิธีฯ ซึ่งการประกอบพิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

.

เนื่องในมหามงคลสมัย "วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดระยะเวลาที่ทรงของราชสมบัติประมาณ 27 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2367 ถึง 2394 พระองค์ทรงปกครองประเทศโดยทํานุบํารุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรือง มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ทรงควบคุมกิจการบ้านเมืองด้วยพระองค์เองมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ และทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศชาติอย่างหลากหลายวิธี อาทิ การส่งสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเก็บภาษีอากรจากรูปของสินค้าและแรงงาน เป็นการชำระด้วยเงินตรา รวมถึงมีการเก็บภาษีตั้งขึ้น ใหม่ถึง 38 อย่าง เพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลน ทั้งยัง ได้เพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศ สร้างกองทัพเรือ ขุดคูคลอง สร้างป้อมปราการเพื่อรักษาปากน้ำจุดสำคัญ ๆ พร้อมกันไปด้วย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ