• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
01.13
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
01.13
ภาพกิจกรรม
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสตูล กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/3

15 ก.พ. 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสตูล กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/3 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 180 คน โดยมีนายกาจก้อง รัตนะ ผู้บัญชาการเรือนจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม ณ เรือนจำจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในโอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังทุกคน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมในโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสตูล กรมราชทัณฑ์ เป็นการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก และหลังจากนี้ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป ขอให้ยึดมั่นในกล่าวคำปฏิญาณตน จะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง ประกอบอาชีพที่สุจริต และเป็นโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่ทำผิดซ้ำอีก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นคนดีของสังคมต่อไป

ภาพกิจกรรมอื่นๆ