• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
06.01
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
06.01
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของจังหวัดสตูล โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ iimgze และ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/iimgze (ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 เมษายน 2564)
ผู้บริหารจังหวัด
นายศักระ กปิลกาญจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
นายชาติชาย ไชยพิมล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ข่าวสารและกิจกรรม
NEWS & EVENTS UPDATE
มัลติมีเดีย
ปฏิทินจังหวัด