จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free counter


กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสตูล

การปั่นจักรยานมีระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดสตูล ผ่านสภานที่สำคัญ ได้แก่ สถานที่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จ ณ "ทุ่่งเฉลิมสุข" มัสยิดบูเก็ตบุหงา วัดหน้าเมือง มัสยิดบ้านฉลุงใต้ วัดดุลยาราม คณะกรรมการอิสลามปรจำจังหวัดสตูล มัสยิดมำบัง ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง และวัดชนาธิปเฉลิม(อารามหลวง)
   
 
หน้าหลัก | กำหนดการ | เกี่ยวกับกิจกรรรม | ข่าวสาร | แผนที่| | ภาพกิจกรรม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสตูล 0 7471 1055