คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี (KPI ระดับจังหวัด)     

ปี

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี (KPI ระดับจังหวัด)

2559

Click

2558

Click

2557

Click

2556

Click

2555

Click

2554

Click

2553

Click

2552

Click

หมายเหตุ  ปี 2560 ยกเลิกคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี (KPI ระดับจังหวัด)  โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด 5 องค์ประกอบ ตาม มาตรา 44 ผ่านระบบการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)

Sunday the 5th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king  classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.