ปีงบประมาณ 2561

  • เอกสารงานวิจัยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดสตูล : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click
  • ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Click

     


  • บรรยายสรุปจังหวัด ปี 2561 Click

 


 ปีงบประมาณ 2559

1.คู่มือการดำเนินงาน
2.แบบสรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล แบบ
มสต.1
3.แบบเสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล แบบ มสต.2
4.แบบสรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล แบบ มสต.3
5.
รายละเอียดการจัดทำและจัดส่งเอกสาร

 

 

 


ปีงบประมาณ 2558

 

ข้อมุลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 9 ไฟล์

1.หนังสือสั่งการ 
2.แบบฟอร์มทำแผน (แบบ จ.1 + คำอธิบาย)
3.แบบฟอร์มทำแผน (แบบ จ.2 + คำอธิบาย)  ไฟล์ 1  / ไฟล์ 2
4.แบบงบ Function

5. แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ (แบบรายละเอียดโครงการ + แบบจำแนกรายละเอียดงบ)
6. แบบรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
7. หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการงบพัฒนาจังหวัด
8.สรุปประเด็นยุทธศาสตร์

 


ปีงบประมาณ 2557

 

Saturday the 4th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king  classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.