:: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานจังหวัดสตูล


:: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานจังหวัดสตูล


:: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานจังหวัดสตูล  

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง Click  

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์จังหวัด (กรณีหน่วยงานไม่มีเว็บไซต์)

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Click
 • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว Click
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ปี 2561 click
 • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารด่านศูลกากรวังประจัน Cllick
 • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารตลาดนัดชายแดนวังประจัน Click
 • อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทุ่นลอยผู้โดยสาร จำนวน 3 ลำ  Click
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรม ค๓หาสน์กูเด็น กอเกียรติยศพระราชประวัติ และกรณียกิจรัชการที่ 9    Click
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เขาโต๊ะพญาวัง/เขาโต๊ะหยงกง/walk way คลองมำบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Click
 • ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ ประกาศงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี พ.ศ.2560 Click
 • ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอุทยาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล Click
 • สำนักงานคณะรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารตู้ขนาดไม่เกิน 10 นั่ง Click
 • จังหวัดสตูล สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการของส่วนราชการในภูมิภาค  Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมอาชีพตามเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพริกไทย หมู่ 2 5 6 7 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งห้า    Click

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Saturday the 4th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.