เนื้อหา

 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้างโรงผสมปุ๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง ปรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า   Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า   Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพด้านการประมง จำนวน 13 รายการ Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้านธารปลิวม.10 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตุล Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมโรงเลี้ยงสำนักสงฆ์บ้านราวปลาม.9 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตุล Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมโรงเลี้ยงสำนักสงฆ์บ้านคีรีวง ม.7 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตุล  Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมอาชีพตามเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 รายการ  Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบานาซะ บ้านในบ้าน-ท่าอ้ยอ ม.3 อ.ทุ่งหว้า จ.สตุล  Click
 • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพด้านเกษตรกร จำนวน 17 รายการ  Click
 • จังหวัดสตูลจะดำเนินการสอบราคาติดตั้งเสาไฟโพสท็อป จำนวน 2 ต้น Click
 • จังหวัดสตูลจะดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลควนกาหลง จำนวน 1 รายการ Click
 • ประกาศอำเภอท่าแพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อประชุมที่ว่าการอำเภอท่าแพ Click
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ จำนวน 1 หลัง  Click
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล สอบราคาเช่ารถกระบะ พร้อมพนักงานขับรถยน  Click
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูปขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป มี ๔ ประตู ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ซึ่งผลิตจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ คัน ราคากลางของงานจัดซื้อ ๗๘๗,๐๐๐ .- บาท ซึ่งกำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่าง ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น ๒ (หลังใหม่) ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และกำหนดเปิดซองในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล 
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสตูลและบริเวณโดยรอบ  LinkPDF
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเมืองสตูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์ ครั้งที่ 3 LinkPDF

 

 


 

 

 

Saturday the 21st. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.