(8 พ.ย. 61) พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ

(7 พ.ย. 61) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อร่วมงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 7 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พร้อมกล่าวว่า สิ่งที่น่าสนใจของสมัชชาคนสตูลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีมติมีข้อเสนอที่สอดรับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และแผนแม่บทในการพัฒนาของจังหวัด รวมถึงแผนปฏิบัติการรายปี และที่น่าสนใจ คือ หลายเรื่องที่สมัชชาขับเคลื่อนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางของสหประชาชาติ เช่น การขจัดความจน การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การจัดหาน้ำที่สะอาด การดูแลการศึกษาที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้ทางสมัชชาคนสตูลเดินทางมาถูกทางแล้ว ประกอบกับการผลักดันของนายจารุวฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่มีความเข้มแข็งช่วยผลักดัน และมีส่วนร่วมกับสมัชชาคนสตูล

(7 พ.ย. 61) เมื่อเวลา 06.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง ตามโครงการ “หมอชวนวิ่ง @ สตูล” ณ บริเวณคฤหาสน์กูเด็น โดยมีตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง นักร้องจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 7 และญิ๋งญิง สุพรรษา เพชรโรจน์ นักแสดงจากเรื่องสงครามนางงามมาร่วมวิ่งด้วย พร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในจังหวัดสตูล

25 ต.ค. 2561 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพุทธศาานิกชนร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันออกพรรษา ณ วัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวง

24 ต.ค. 2561 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP และชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยั่งยืน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการทำงานแก่บุคลากรในสังกัด และเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสตูลด้วย โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายธานี หะยีมะสา และ นายอำเภอละงู นายจรัญ อินทสระ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล และนายวิทยา บัวพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ให้การต้อนรับ

23 ต.ค. 2561 นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 บก.ร.5 พัน 2 ค่ายสมัตรัฐบุรินทร ต.คลองขุด อ.เมือง จว.ส.ต.

21 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน "SATUN IN FUND FAIR 2018" เพื่อส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดสตูล รวมทั้งนำธุรกิจใหม่ ๆ ในระบบเฟรนไชส์มาแนะนำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ในจังหวัดสตูลได้เลือกลงทุน ณ สนามลานหลังตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

16 ต.ค. 61 นายศักดา  วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมการสรรหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

(16 ต.ค. 61) นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจ “พระกิวอ๋อง” ประจำปี 2561  ณ บริเวณศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อ.เมือง จ.สตูล  ซึ่งทางสำนักงานเทศบาลเมืองสตูลร่วมกับศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  8 -18 ตุลาคม 2561  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

(16 ต.ค. 61) นายศักดิ์ดา  วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ณ ห้องประชุมดาวเรือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

(14 ต.ค. 61) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดโครงการเราทำดีด้วยหัวใจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบ 2 ปี

(13 ต.ค. 61) นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

(13 ต.ค. 61) เวลา 06.00 น. จังหวัดสตูลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปพร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรและสวมใส่เสื้อเหลืองเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กันอย่างเนืองแน่น

 

(24 ก.ย. 61) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "SMM” 2018 Asian "Est Cola” Senior Beach Volleyball Championships 25-28 ก.ย.61 และเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาฯ จำนวน 17 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย ,สาธารณรัฐประชาชนจีน ,เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ,อินโดนีเซีย ,อิหร่าน ,ญี่ปุ่น ,คาซัคสถาน ,ซาอุดิอาระเบีย ,มาเลเซีย ,มันดีฟ , นิวซีแลนด์ ,โอมาน , การ์ตา , สิงคโปร์ , ไชนีสไทเป ,วานูอาตู และประเทศไทย โดยมีนายรอสี ใบกาเด็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ See Sea รีสอร์ทสตูล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ "สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ" ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

 (21 ก.ย. 61) เมื่อเวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้น และเป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จำนวน 1,200 ครัวเรือน และจัดอาหารพระราชทานเลี้ยงราษฎร ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร

วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ครู ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนดังกล่าว

วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกรและประชาชนพื้นที่ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู , ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง และตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล รวม 79 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น.ที่หอประชุมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมเพิ่มค่ารากฐานสตูลยั่งยืน “กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดสตูล รุ่นที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล ครั้งที่ 2/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

วันที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 19.00 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์และอาหารจานเด็ดสตูลประจำปี 2561 โดยได้บูรณาการจัดงาน ภายใต้งาน "179 ปี ไทรบุรี นครีสโตย สู่อุทยานธรณีโลกสตูล" ระหว่างวันที่ 27-29 ส.ค. 61 ณ สนามบินกองทัพอากาศ อ.เมืองสตูล จ.สตูล ระหว่างวันที่ 27-29 ส.ค. 61 

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล นายขจร   มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง สตูล บ้านเรา ที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก 

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น.นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดงาน “การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย” ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 179 ปี เมืองสตูล ภายใต้การจัดงาน “179 ปี ไทรบุรี-นครีสโตย สู่อุทยานธรณีโลกสตูล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 

 

 วันที่ 24 สค.61 เวลา 19.30 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดงานเฉลิมฉลอง 179 ปี ไทรบุรี นครีสโตย สู่อุทยานธรณีโลกสตูล และเป็นการเฉลิมฉลองอุทยานธรณีโลกสตูล ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก เมื่อ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังสตรีจากทุกอำเภอร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.สตูล ณ โรงเรียนบ้านน้ำหรา หมู่ 6 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล  โดยมีนาย สามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอควนกาหลง กล่าวต้อนรับประธานในพิธีภายในกิจกรรมมีการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการแก่ประชาชน การจัดบูทบริการให้คำแนะนำแก่ประชาชน การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน การมอบพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบสิ่งของยังชีพที่จำเป็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อีกด้วย

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดสตูล นายภัทรพันธ์ รัตนพิเชฎฐชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล แถลงข่าวการจัดงาน 179 ปี ไทรบุรี-นครีสโตย สู่อุทยานธรณีโลกสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมติดตามอย่างคับคั่ง

งานแถลงข่าว งานจำปาดะของดีเมืองสตูลและส่งเสริมการปลูกจำปาดะพันธุ์ดี ประจำปี 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส จังหวัดสตูล 09/08/61 (อ่านต่อ...)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดสตูล และนายวิชาญ แก้วมี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ร่วมแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสตูล

 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจฯ สำนักนายกฯ เขต 8 พร้อม ผู้ตรวจฯ กระทรวงศึกษาธิการ  ,ผู้ตรวจฯ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะตรวจติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด/โครงการประชารัฐ/โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย และแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาเก็บขยะพื้นที่เมืองสตูล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

(28 ก.ค. 61) ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดสตูลร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนร่วมลงนาม

18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ Biz แก้เนือย เมืองสตูล ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล จ.สตูล

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  เวลา 12.00 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 14 และมอบถุงธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งคณะอาสาสมัคร พอ.สว. ได้มีการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าถ้ำภูผาเพชร อ.มะนัง จ.สตูล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผวจ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมเตรียมงานฉลอง 179 ปี นครีสโตยและอุทยานธรณีโลก 24 สค.-2 กย.61 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

(10 ก.ค.61) พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 บริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบัน บ้านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล  โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  พล.ต.ดาโต๊ะโมฮัมหมัดรัมลี บินจาฟาร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 มาเลเซีย เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายแดนให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น.นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดงานดอกกาหลงบานและพหุวัฒนธรรมอำเภอควนกาหลง ณ สนามที่ว่าการอำเภอควนกาหลง จ.สตูล

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานเพื่อร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน เป็น 1 ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

27 มิย.61 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมบรรยายพิเศษ "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม" โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ที่สตาร์รินรีสอร์ท

(21 มิ.ย.61) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายทักขพล แต้มทอง ผู้แทนสำนักพระราชวัง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมจังหวัดสตูลและเปิดศูนย์เพื่อนใจ(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่  20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดโครงการ อปท. ปลอดคอร์รัปชั่น จัดโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ให้รับทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรา 100 มาตรา  103 และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่น  ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคการทำงาน ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

วันที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 11.45 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผวจ.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบัน อ.ควนโดน จ.สตูล

(19 มิ.ย. 61) ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ตั้งอยู่ที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ลำดับที่ 13 ที่มีการก่อตั้งในภาคใต้ โดยมีจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(12 มิ.ย. 61) ที่ห้องประชุมโสตศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 1526/2561 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมจังหวัดสตูลและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561

วันที่ 12 มิ.ย.61เวลา18.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผวจ.สตูลร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1439 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและร่วมละศิลอดร่วมกันโดยมีบุคคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดสตูลและจากรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

8 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดอาคารด่านชายแดนวังประจันที่ได้รับการปรับปรุง อาคารด่านหลังใหม่ได้ขยายช่องทางการเดินรถและปรับปรุงตัวอาคารหลังใหม่ ลดความแออัด ทำให้การให้บริการและการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะมายังเกาะหลีเป๊ะหรือไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของอุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยสะดวก 

 (31 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล และการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพที่ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา กับโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และโรงพยาโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นสักขีพยาน 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อ. เมืองสตูล จ.สตูล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับมกุฎราชกุมาร รัฐเปอร์ลิส (D.Y.T.M Tuanku Syed Faizuddin Puttra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail) ประเทศมาเลเซียและพระชายา พร้อมคณะเสด็จเยือนจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสละศีลอดเดือนรอมฏอน ณ สตารินท์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล 

(26 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมอภัยนุราช 1 โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมืองสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดการประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคใต้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน เพิ่มเติม>>

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และเปิด โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่สนาม โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูลร่วมประชุมมอบหมายแนวทางการลงพื้น ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video conference)โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ ณ ห้องราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(12 พ.ค. 61) เวลา 21.00 น. ที่ ADYA Hotel เกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย DATO' SRI HAJI MUSTAFAR BIN HAJI ALI Ketua Pengarah Imigresen Malaysia พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับนายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล พร้อมคณะหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดสตูลเพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเคดาห์ (เกาะลังกาวี) ประเทศมาเลเซีย เพื่อสนองนโยบายยุทธศาสตร์ ความมั่นคงชายแดน ด้านการพัฒนาร่วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและนโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงของรัฐ

7 พฤษภาคม 2561 ) เวลา 10.00 น. นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการชาวสตูลร่วมมือร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ต อำเภอเมืองสตูล มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งร่วมสร้างสตูลให้สะอาด โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย และยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย "สตูลสะอาด"

 

 

(7 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 นายพศิน โกมลวิชญ์ และนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม รายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเต่าโลก” World Turtle  2018 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรอุทยานธรณีสตูล หลังได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geo parks) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรธรณี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอุทยานธรณีสตูล หลังได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบจาก Dr. Benno Boer ผู้แทนสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ พร้อมด้วย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรววศึกษาธิการ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และท่านนายกรัฐมนตรี มอบต่อให้กับ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร่อมกับทีมสตูล ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

(25 เม.ย.61) ที่ห้องประชุม วัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืนที่จังหวัดสตูล ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน รับฟังบรรยายสรุป และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจังหวัดสตูลเกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

 

 

Monday the 18th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king  classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.