(19 มิ.ย. 61) ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ตั้งอยู่ที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ลำดับที่ 13 ที่มีการก่อตั้งในภาคใต้ โดยมีจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(12 มิ.ย. 61) ที่ห้องประชุมโสตศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 1526/2561 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมจังหวัดสตูลและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561

วันที่ 12 มิ.ย.61เวลา18.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผวจ.สตูลร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1439 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและร่วมละศิลอดร่วมกันโดยมีบุคคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดสตูลและจากรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

8 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดอาคารด่านชายแดนวังประจันที่ได้รับการปรับปรุง อาคารด่านหลังใหม่ได้ขยายช่องทางการเดินรถและปรับปรุงตัวอาคารหลังใหม่ ลดความแออัด ทำให้การให้บริการและการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะมายังเกาะหลีเป๊ะหรือไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของอุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยสะดวก 

 (31 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล และการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพที่ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา กับโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และโรงพยาโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นสักขีพยาน 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อ. เมืองสตูล จ.สตูล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับมกุฎราชกุมาร รัฐเปอร์ลิส (D.Y.T.M Tuanku Syed Faizuddin Puttra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail) ประเทศมาเลเซียและพระชายา พร้อมคณะเสด็จเยือนจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสละศีลอดเดือนรอมฏอน ณ สตารินท์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล 

(26 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมอภัยนุราช 1 โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมืองสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดการประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคใต้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน เพิ่มเติม>>

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และเปิด โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่สนาม โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูลร่วมประชุมมอบหมายแนวทางการลงพื้น ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video conference)โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ ณ ห้องราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(12 พ.ค. 61) เวลา 21.00 น. ที่ ADYA Hotel เกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย DATO' SRI HAJI MUSTAFAR BIN HAJI ALI Ketua Pengarah Imigresen Malaysia พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับนายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล พร้อมคณะหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดสตูลเพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเคดาห์ (เกาะลังกาวี) ประเทศมาเลเซีย เพื่อสนองนโยบายยุทธศาสตร์ ความมั่นคงชายแดน ด้านการพัฒนาร่วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและนโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงของรัฐ

7 พฤษภาคม 2561 ) เวลา 10.00 น. นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการชาวสตูลร่วมมือร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ต อำเภอเมืองสตูล มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งร่วมสร้างสตูลให้สะอาด โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย และยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย "สตูลสะอาด"

 

 

(7 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 นายพศิน โกมลวิชญ์ และนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม รายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเต่าโลก” World Turtle  2018 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรอุทยานธรณีสตูล หลังได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geo parks) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรธรณี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอุทยานธรณีสตูล หลังได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบจาก Dr. Benno Boer ผู้แทนสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ พร้อมด้วย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรววศึกษาธิการ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และท่านนายกรัฐมนตรี มอบต่อให้กับ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร่อมกับทีมสตูล ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

(25 เม.ย.61) ที่ห้องประชุม วัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืนที่จังหวัดสตูล ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน รับฟังบรรยายสรุป และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจังหวัดสตูลเกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

 

Wednesday the 15th. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king  classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.